NAV Navbar
Logo

Giới thiệu

Jinn là công cụ tìm kiếm bất động sản thông minh, lần đầu có mặt tại thị trường Việt Nam dành cho khách hàng mua lẻ và nhà đầu tư. Đến với Jinn.vn, bạn sẽ được trải nghiệm thế giới bất động sản, với sản phẩm sự đa dạng, phong phú giúp cho bạn chọn lựa căn hộ cao cấp, biệt thự biển lý tưởng mà bạn thích. Đặc biệt, thông tin sẽ liên tục cập nhật giúp bạn nắm rõ tiến độ dự án, tình trạng mua bán của căn hộ và những thông tin cần thiết khác. Nơi đây còn là cầu nối của các chủ đầu tư, đại lý, đưa các sản phẩm căn hộ cao cấp mang thương hiệu Vinhomes tới tay khách hàng.
Jinn chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11 năm 2015 do ông Nguyễn Tuấn Nam sáng lập.

Jinn là công cụ tìm kiếm bất động sản thông minh, bao gồm các chức năng chính:

Đăng nhập

Để đăng nhập tài khoản:
- B1: Truy cập https://app.jinn.vn
- B2: Nhập tên tài khoản và mật khẩu, sau đó chọn Đăng nhập Sau đó màn hình đăng nhập sẽ hiển thị. Login1

Sau Khi đăng nhập thành công sẽ chuyển đến màn hình Danh sách căn hộ (đây cũng là trang chủ mặc định của hệ thống, mỗi khi đăng nhập đều chuyển đến trang này).

Manhinhsaukhilogin

Ta cũng có thể đặt lại trang chủ riêng cho tài khoản của mình để có thể chuyển đến trang mà ta mong muốn sau mỗi khi đăng nhập.

Để đặt lại trang chủ, ta nhấn vào tab có trang cần chuyển đến.

Nhanvaotab

Sau đó nhấn vào dấu có hình ngôi sao ở trang mong muốn để đặt làm Trang chủ.

Nhanngoisao

Dự án

Tab Dự án là danh sách các dự án trong hệ thống, có chức năng hỗ trợ cho việc quản lý dự án.

Có các loại dự án chính là:

Để xem danh sách tất cả dự án có trong hệ thống, ta nhấn vào tab Dự án. Sau đó Chọn loại dự án để chuyển tới danh sách loại dự án tương ứng.

Menuvaoo

Tại đây ta nhấn vào Bộ lọc và chọn Tất cả.

Chonloctatca

Sau đó sẽ hiển thị danh sách tất cả dự án. Tại đây ta có thể xem thông tin tổng quan hoặc danh sách ăn hộ có trong dự án đó.

Nhanxemthongtin

A. Dự án quản lý

Đây là danh sách các dự án mà đại lý đang quản lý. Đối với các dự án này, đại lý có các quyền như thay đổi thông tin dự án, thông tin các căn hộ trong dự án.

Để xem danh sách Dự án đang quản lý, ta nhấn vào tab Dự án. Và chọn option Dự án quản lý

Menuvaooo

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình danh sách dự án quản lý. Tại đây ta có thể:

Motsonutkhac

Nếu nhấn vào Tác vụ sẽ hiển thị các option:

Nhanvaotacvu

1. Chỉnh sửa thông tin dự án

Đây là chức năng cho phép thay đổi các thông tin cơ bản của dự án như: Tên dự án, Tóm tắt, Vị trí, Hình dự án, Cảnh quan, Tiện ích,…

Để chỉnh sửa thông tin dự án, ta có 2 cách:

Cách 1:
1. Nhấn vào tên dự án trong Danh sách dự án quản lý

Xemthongtinduan

2. Sau đó dialog thông tin dự án của dự án sẽ xuất hiện. Tại đây ta nhấn vào nút Sửa.

Nhatnutdesua

Cách 2:
1. Ta cũng có thể nhấn vào nút ở ô tác vụ để chuyển đến màn hình Danh sách căn hộ của dự án đó.

Nhantacvu

2. Sau đó nhấn nút Sửa trong màn hình Danh sách căn hộ.

Nhannutdesuaduan

Sau khi đã thực hiện 1 trong 2 cách trên sẽ chuyển đến màn hình Thông tin dự án để ta chỉnh sửa thông tin bao gồm :

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Manhinhsuathongtinduan

Khi đã chỉnh sửa xong thông tin cần thiết thì ta nhấn Lưu để lưu những thay đổi lại, nếu thành công sẽ có thông báo và chuyển về màn hình Danh sách dự án.

2. Chính sách dự án

Chính sách dự án là những quy định về số lần được phép gửi yêu cầu khóa 1 căn hộ trong dự án của 1 người dùng trong 1 ngày, thời gian 1 căn hộ sẽ bị khóa bởi 1 người dùng.

Để vào màn hình quản lý Chính sách dự án, ta nhấn vào nút Tác vụ của dự án cần quản lý và chọn Chính sách dự án.

Nhanvaonutchinhsachduan

Tại đây, ta nhấn vào nút Thêm để tạo chính sách dự án mới (hoặc ta cũng có thể chọn option Thên chính sách trong nút Tác vụ ở màn hình danh sách dự án để tạo chính sách).

Nhanvaonutthemchinhsach

Sau đó sẽ xuất hiện dialog Chính sách dự án.

Dialogchinhsachduan

Trong dialog này ta cần nhập:

Khi nhập xong thông thông tin, ta nhấn Lưu để tạo chính sách. Sau khi tạo thành công thì màn hình Chính sách dự án sẽ có danh sách các chính sách ta vừa tạo, tại đây ta có thể chỉnh sửa, xóa chính sách hoặc thêm Bảng tính ngân hàng cho dự án.

Cactacvukhac

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Lưu ý: Có thể tạo nhiều chính sách cho 1 dự án nhưng chỉ có duy nhất 1 chính sách được hoạt động tại 1 thời điểm.

Khi chỉnh sửa 1 chính sách cũng giống như khi tạo chính sách, nhưng có thêm 1 option là trạng thái Hoạt động.

Dialogeditchinhsachduan

Sau khi chỉnh sửa và bỏ kích hoạt chính sách, chính sách đó sẽ ở tình trạng không hoạt động.

Chinhsachsaukhibivohieuhoa

3. Bảng tính ngân hàng

Bảng tính ngân hàng là 1 công cụ hỗ trợ tính toán số tiền cần chi trả khi mua nhà dựa trên các con số đã được thỏa thuận. Mỗi Bảng tính ngân hàng được áp dụng cho từng Loại căn hộ khác nhau và sẽ đi theo 1 chính sách dự án cụ thể nào đó. Để thiết lập bảng tính ngân hàng, ta cần vào chính sách của 1 dự án.

Nhanvaochinhsachduan

Sau đó nhấn nút Bảng tính của 1 chính sách để chuyển đến màn hình danh sách bảng tính.

Nhanutbangtinhnganhang

Tại màn hình danh sách Bảng tính, ta nhấn Thêm để tạo bảng tính ngân hàng mới.

Nutthembangtinhnganhang

Sau đó sẽ xuất hiện dialog Bảng tính.

Dialogbangtinhnganhangmoi

Trong dialog này ta có:

Dialogbangtinhnganhangsaukhinhap

Sau khi nhập xong thông tin, ta nhấn Lưu để thêm bảng tính. Sau khi tạo thành công thì màn hình Bảng tính sẽ có danh sách các bảng tính ngân hàng ta vừa thêm, tại đây ta có thể chỉnh sửa hoặc thêm căn hộ áp dụng cho các bảng tính đó.

Nuttacvubangtinhnganhang

[*]: Bắt buộc phải nhập.

4. Căn hộ được áp dụng bảng tính ngân hàng

Sau khi đã tạo Bảng tính ngân hàng, lúc này vẫn chưa có căn hộ nào được áp dụng bảng tính vừa tạo. Để có thể áp dụng bảng tính cho căn hộ nào đó, ta cần thêm căn hộ đó vào danh sách căn hộ áp dụng bảng tính.

Đầu tiên ta nhấn vào nút Danh sách căn hộ được áp dụng của bảng tính 1 loại căn hộ để chuyển đến màn hình danh sách Căn hộ áp dụng.

Nhanvaonutds

Và nhấn vào nút Thêm tại màn hình này.

Nhannutthem

Sau đó sẽ xuất hiện dialog Áp dụng bảng tính.

Dialogapdungbangtinh

Trong dialog này ta chọn căn hộ sẽ áp dụng bảng tính (Khu và Tầng chỉ để hỗ trợ cho việc lọc căn hộ). Tuy nhiên căn hộ đó phải đúng loại mới có thể tìm thấy, ví dụ như bảng tính Biệt thự chi có thể tìm các căn hộ có loại là Biệt thự.

Dialogapdungbangtinhdachon

Sau khi nhập xong thông tin, ta nhấn Lưu để thêm căn hộ sẽ áp dụng bảng tính. Sau khi tạo thành công thì màn hình Căn hộ áp dụng sẽ có danh sách các căn hộ mà ta muốn áp dụng bảng tính. Sau khi thêm, chỉ có các user thuộc đại lý quản lý dự án đó mới thấy được bảng tính áp dụng cho những căn hộ đó.

Dscanhosaukhithem

Lưu ý: Mỗi loại căn hộ có thể có nhiều bảng tính nhưng một căn hộ chỉ áp dụng được 1 bảng tính mà thôi

Nếu như muốn hủy áp dụng bảng tính ngân hàng cho 1 căn hộ nào đó, tại màn hình danh sách Căn hộ áp dụng ta chỉ cần xóa căn hộ đó.

Nhanvaonutxoa

B. Dự án là đại lý

Đây là danh sách các dự án mà đại lý đang làm đại lý. Đối với các dự án này, đại lý chỉ có thể xem thông tin dự án, thông tin căn hộ trong dự án.

Để xem danh sách Dự án là đại lý, ta ta nhấn vào tab Dự án. Và chọn option Dự án là đại lý

Chonduanladailyy

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình danh sách dự án.

Manhinhdaily

Tại đây ta có thể:

Ngoài ta ta còn có một số tùy chọn khác khi nhấn vào các nút của Tác vụ

Để xem danh sách căn hộ có trong dự án ta thực hiện :

Xemdscanhocotrongduan

Sau đó màn hình Danh sách căn hộ có trong dự án sẽ được hiển thị.

Dscanhotrongduan

Quy trình xét duyệt

Quy trình xét duyệt là một quy trình bao gồm thứ tự các bước xét duyệt của một yêu cầu. Các loại yêu cầu như khóa căn, yêu cầu cọc, phân khách hàng đều cần phải có quy trình để có thể xét duyệt và hoàn thành yêu cầu đó.

Chỉ có Trưởng đại lý mới có thể thêm hoặc chỉnh sửa quy trình xét duyệt.

Quy trình xét duyệt có 2 loại:

Có 13 loại yêu cầu cần tạo quy trình xét duyệt là:

Lưu ý:
- Mỗi loại quy trình xét duyệt chỉ có duy nhất 1 quy trình.
- Nếu như dự án chưa có quy trình xét duyệt nào thì sẽ sử dụng quy trình mặc định. Nếu dự án có quy trình xét duyệt thì sẽ sử dụng quy trình của chính nó.

A. Quy trình mặc định

Quy trình mặc định là quy trình xét duyệt áp dụng cho tất cả dự án (Nếu dự án đó không có quy trình riêng). Để có thể xem danh sách quy trình mặc định, ta nhấn vào Đại lý. Sau đó ta nhấn vào tab Đại lý và chọn Quy trình

Menuvao

Khi đó sẽ chuyển tới màn hình Quy trình xét duyệt

Manhinhvao

Tại đây, khi ta nhấn vào nút Thêm sẽ có 2 option để lựa chọn là:

Cacluachonthem

 1. Thêm mới từng quy trình:

  Ta nhấn vào nút Thêm tại màn hình Quy trình xét duyệt và chọn option Thêm mới.

  Themmoiquytrinh

  Sau đó dialog Quy trình xét duyệt xuất hiện

  Dialogqtxetduyet

  Trong dialog này ta có:

  • Loại quy trình: Khóa căn, Đặt cọc, Chuyển cọc, Rút cọc, Thêm tiền cọc, Treo cọc, Hủy Treo cọc, Giao khách hàng, Nhận khách hàng, Xác nhận khách hàng, Hủy giao khách, Đăng ký nhóm sản phẩm, Hủy đăng ký nhóm sản phẩm. (*)
  • Đặt làm quy trình mặc định: đặt quy trình đang tạo làm quy trình mặc định (Bởi vì ta đang tạo quy trình mặc định cho hệ thống, nếu không chọn option này thì quy trình này sẽ không hoạt động).
  • Chọn Chức vụ vào quy trình: ta chọn chức vụ rồi nhấn Thêm vào quy trình (1 chức vụ không thể nằm liên tiếp nhau) (*)
  • Mô tả ngắn: mô tả chức vụ.
  • Loại hành động: đây là loại hành động cho chức vụ, nếu chọn là Xét duyệt thì khi duyệt chức vụ đó sẽ có nút Duyệt, còn chọn Hoàn thành thì sẽ có nút hoàn thành (Về cơ bản thì 2 nút này có chức năng giống nhau, chỉ khác tên gọi).
  • Yêu cầu chứng từ: nếu chức vụ có chọn option này thì khi duyệt sẽ bắt nhập Chứng từ.

  [*]: Bắt buộc phải nhập.

  Ta nhập vào các thông tin cần thiết để tạo quy trình và nhấn nút Lưu để tạo quy trình.

  Dialogthemqtsaukhinhapcheckmd

  Sau khi đã tạo thành công, màn hình Quy trình xét duyệt sẽ có quy trình vừa tạo.

  Manhinhsaukhithem

 2. Thêm tất cả quy trình:

  Nếu như không muốn tạo từng quy trình xét duyệt, ta có thể tạo tất cả quy trình xét duyệt một lúc. Ta nhấn vào nút Thêm tạo màn hình Quy trình xét duyệt và chọn option Thêm tất cả.

  Chonnutthemmacdinh

  Khi đó xuất hiện dialog Thêm quy trình xét duyệt mặc định, tại đây ta nhấn nút để xác nhận tạo tất cả quy trình mặc định.

  Dialogxacnhan

  Sau đó, tất cả các quy trình mặc định còn thiếu sẽ được thêm vào.

  Manhinhsaukhithemmacdinh

B. Quy trình dự án

Quy trình dự án là quy trình xét duyệt của 1 dự án, tất cả các yêu cầu cùng loại với quy trình đó trong dự án đều thực hiện tuần tự các bước duyệt trong quy trình đó.

Để xem danh sách quy trình xét duyệt của 1 dự án nào đó, ta nhấn vào tab Dự án. Và chọn loại dự án là Dự án quản lý

Nhanchonduanquanly

Sau đó nhấn vào nút Tác vụ và chọn Quy trình xét duyệt của 1 dự án

Chonnutquytrinhxetduyet

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình Quy trình xét duyệt của dự án đã chọn

Giaodienquytrinhxetduyet

Ta nhấn vào nút Thêm tại màn hình Quy trình xét duyệt.

Nhannutdethemquytrinh

Sau đó dialog Quy trình xét duyệt xuất hiện

Dialogqtxetduyetda

Trong dialog này ta có:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Ta nhập vào các thông tin cần thiết để tạo quy trình và nhấn nút Lưu để tạo quy trình.

Dialogthemqtsaukhinhap

Sau khi đã tạo thành công, màn hình Quy trình xét duyệt sẽ có quy trình vừa tạo.

Manhinhsaukhithemquytrinh

Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm là một nhóm danh sách các sale tham gia bán một sản phẩm nào đó, các sale này có thể là sale trong đại lý hoặc cũng có thể là sale ngoài đại lý. Sau khi phân khách hàng cho một nhóm sản phẩm nào đó, tất cả các sale trong nhóm sản phẩm đó đều nhận được task giao khách đó. Tuy nhiên chỉ có sale nào nhanh tay nhận khách sớm nhất mới được chăm sóc khách đó.

Chức năng Nhóm sản phẩm cho phép:

Để có thể duyệt yêu các cầu liên quan tới nhóm sản phẩm đang quản lý, đại lý cần có 2 quy trình:

Để xem danh sách nhóm sản phẩm có trong hệ thống, ta nhấn vào tab Khách hàng tiềm năng.Và chọn tab Nhóm sản phẩm

Menuvao

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình danh sách Nhóm sản phẩm

Manhinhtongquat

A. Tạo nhóm

Chỉ có đại lý mới có thể tạo nhóm sản phẩm.

Để tạo nhóm sản phẩm mới, ta nhấn vào nút [+] trong màn hình danh sách Nhóm sản phẩm.

Nhantaonhomsp

Sau đó sẽ xuất hiện dialog Thêm nhóm sản phẩm.

Dialogthemnhomsp

Tại đây ta nhập thông tin nhóm sản phẩm cần tạo và nhấn nút Thêm.

Dialogthemnhomspsaunhap

Sau khi tạo mới thành công, ta sẽ thấy nhóm sản phẩm vừa tạo trong danh sách.

Manhinhdanhsachnhomspsauthem

Đối với nhóm sản phẩm của các đại lý khác trong hệ thống, ta chỉ thấy 2 nút là Đăng ký nhóm SP cho saleXem danh sách sale trong nhóm sản phẩm. Đối với nhóm sản phẩm do đại lý mình tạo sẽ có thêm 2 nút là Chỉnh sửa thông tin nhóm sản phẩmXóa nhóm sản phẩm.

Cacnut

B. Yêu cầu tham gia nhóm SP

Đây là chức năng gửi yêu cầu cho sale trong đại lý tham gia nhóm sản phẩm nào đó.

Để gửi yêu cầu tham gia nhóm sản phẩm, ta nhấn vào nút Đăng ký nhóm sản phẩm của nhóm sản phẩm cần đăng ký.

Nhanvaodedangky

Sẽ chuyển đến màn hình danh sách sale trong đại lý.

Manhinhsd

Tại đây ta nhấn vào [+] những sale nào cần tham gia nhóm sản phẩm

Cacchucnang

Hoặc ta cũng có thể chọn sale cần tham gia nhóm sản phẩm bằng cách nhập bằng email.

Chonemail

Trong bảng mở rộng vừa xuất hiện, ta nhập email của các sale cần đăng ký nhóm sản phẩm và nhấn Enter.

Nhapemailvaokhung

Sau đó ta nhấn nút Thêm để thêm các email vào danh sách đăng ký tham gia nhóm sản phẩm

Nhanvaonutthemkhiloc

Khi đã chọn sale, ta nhấn vào nút Gửi yêu cầu để đăng ký nhóm sản phẩm.

Guiyeucau

Sau khi gửi yêu cầu tham gia nhóm sản phẩm, sẽ xuất hiện dialog xác nhận đăng ký nhóm sản phẩm để ta confirm lại trước khi gửi đi yêu cầu. Nhấn vào nút để xác nhận.

Xacnhanco

C. Yêu cầu hủy tham gia nhóm SP

Đây là chức năng gửi yêu cầu hủy tham gia để xóa sale trong đại lý ra khỏi nhóm sản phẩm.

Để gửi yêu cầu hủy tham gia nhóm sản phẩm, ta nhấn vào nút Danh sách sale của nhóm sản phẩm cần hủy đăng ký.

Nhandexemdanhsach

Sẽ chuyển đến màn hình danh sách sale đã đăng ký nhóm sản phẩm.Tại đây nếu ta muốn hủy đăng ký nhóm sản phẩm thì ta nhấn vào nút [X] để gửi yêu cầu hủy đăng ký nhóm sản phẩm.

Huyyeucau

Dialog Yêu cầu xóa sale ra khỏi nhóm sản phẩm xuất hiện. tại đây ta nhập lý do yêu cầu hủy đăng ký và nhấn Gửi yêu cầu.

Guiyeucauxoa

D. Duyệt yêu cầu

Để có thể cho các sale trong hoặc ngoài đại lý tham gia hoặc rời khỏi nhóm sản phẩm của mình, ta cần duyệt các yêu cầu Đăng ký nhóm SP hoặc Hủy đăng ký nhóm SP.

Đầu tiên ta nhấn vào mục Yêu cầu trong màn hình danh sách Nhóm sản phẩm.

Nhanvaoyeucau

Sẽ chuyển đến danh sách các nhóm sản phẩm mà đại lý đã tạo. Tại danh sách các nhóm sản phẩm này có:

Cacnutkhac

1. Duyệt yêu cầu tham gia nhóm sản phẩm

Khi có yêu cầu tham gia nhóm sản phẩm, ta cần duyệt để chấp nhận sale tham gia nhóm sản phẩm đó. Để duyệt yêu cầu, ta nhấn vào nút Yêu cầu tham gia nhóm sản phẩm của nhóm sản phẩm trong mục Yêu cầu.

Nhanvaodedangky

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình Danh sách yêu cầu đăng ký nhóm sản phẩm

Stickchon

Tại đây ta stick vào các yêu cầu muốn duyệt, khi đó sẽ xuất hiện 2 nút là Từ chốiXác nhận.

Cacnuttrongdanhsach

Sau đó ta nhấn nút Xác nhận để đồng ý cho sale tham gia nhóm sản phẩm thì dialog Xác nhận yêu cầu đăng ký nhóm sản phẩm xuất hiện để ta xác nhận 1 lần nữa.

Xacnhanduyet

Sau khi duyệt xong yêu cầu thì các yêu cầu đã duyệt sẽ chuyển thành trạng thái Xác nhận.

Danhsachsaukhiduyet

2. Duyệt yêu cầu hủy tham gia nhóm sản phẩm

Duyệt yêu cầu hủy tham gia nhóm sản phẩm bao gồm 2 loại chính:

Để duyệt các Yêu cầu hủy đăng ký sản phẩm:

Ta nhấn vào nút Danh sách yêu cầu hủy đăng ký của nhóm sản phẩm trong mục Yêu cầu.

Nhanvaonutdshuydangky

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình Danh sách yêu cầu hủy đăng ký nhóm sản phẩm

Stickchonhuy

Tại đây ta stick vào các yêu cầu muốn duyệt, khi đó sẽ xuất hiện 2 nút là Từ chốiXác nhận.

Cacnutdehuy

Sau đó ta nhấn nút Xác nhận để đồng ý xóa sale ra khỏi nhóm sản phẩm thì dialog Xác nhận yêu cầu hủy đăng ký nhóm sản phẩm xuất hiện để ta xác nhận lại 1 lần nữa.

Xacnhantuchoi

Sau khi yêu cầu đã hoàn thành theo quy trình xét duyệt, sale được gửi yêu cầu sẽ bị xoá khỏi danh sách trong nhóm sản phẩm.

Dssaleconlaisaukhihuy

Yêu cầu cọc

Yêu cầu cọc là chức năng giúp chúng ta ghi nhận yêu cầu tạo cọc mới của khách hàng và quản lý danh sách tất cả yêu cầu liên quan đến thông tin của những cọc đã có trong hệ thống, bao gồm 2 loại chính là:

Khi người dùng gửi yêu cầu ghi nhận cọc nào đó, người duyệt yêu cầu phải duyệt yêu cầu cọc. Chỉ những chức vụ có trong quy trình Ghi nhận cọc mới có thể thấy yêu cầu Ghi nhận cọc và duyệt yêu cầu.

Sau khi đã có yêu cầu lock căn, ta sẽ bắt đầu quá trình duyệt. Quá trình này sẽ theo quy trình xét duyệt Khóa căn mà đại lý đã tạo trong dự án có căn hộ được yêu cầu lock. Để xem danh sách các yêu cầu ghi nhận cọc, ta nhấn vào tab Yêu cầu.

Menuvaoyeucau

Lưu ý:
- Để tạo được yêu cầu ghi nhận cọc trên 01 dự án thì cần phải có quy trình duyệt cọc và người tạo yêu cầu cọc phải được phân quyền trên dự án đó.
- Chỉ những cọc có trạng thái “Còn hiệu lực” mới có thể tạo các yêu cầu cọc (Tra soát, Chuyển cọc, Rút cọc, Thêm tiền cọc, Treo cọc).
- Chỉ những chức vụ có trong quy trình xét duyệt yêu cầu cọc mới có thể tạo hoặc duyệt yêu cầu cọc.
- 01 khách hàng có thể yêu cầu tạo nhiều cọc.
- 01 căn hộ chỉ có 1 cọc duy nhất tại 1 thời điểm.
- Khi cọc đã chuyển lên chủ đầu tư thì không thể tra soát thông tin hay chuyển cọc.

A. Yêu cầu ghi nhận cọc của KH

Để xem danh sách yêu cầu ghi nhận cọc của khách hàng, ta nhấn vào tab Yêu cầu cọc và chọn Yêu cầu nhận cọc để chuyển đến màn hình Danh sách yêu cầu ghi nhận cọc của khách hàng.

Mucyeucaunhancoc

Yêu cầu ghi nhận cọc bao gồm các loại:

 1. Đặt cọc
 2. Tra soát cọc (Thay đổi nội dung cọc)
 3. Chuyển cọc
 4. Rút cọc
 5. Thêm tiền cọc
 6. Treo cọc hoặc Hủy treo cọc

1. Tạo yêu cầu Đặt cọc:

Đây là chức năng cho phép tạo yêu cầu đặt cọc 1 căn hộ trong 1 dự án nào đó cho khách hàng. Sau khi yêu cầu này được duyệt thành công, hệ thống sẽ lưu lại các thông tin của cọc để có thể dễ dàng quản lý.

Để tạo yêu cầu đặt cọc, ở trang Danh sách yêu cầu ghi nhận cọc của khách hàng. Tại đây, ta nhấn nút Thêm yêu cầu ghi nhận cọc để tạo yêu cầu ghi nhận cọc.

Nhannutthemghicoc

Sau đó màn hình sẽ chuyển đến trang Thêm yêu cầu ghi nhận cọc.

Trangthemyeucaughicoc

Tại đây ta nhập các thông tin vào để thêm yêu cầu ghi nhận cọc. Bao gồm các bước:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Sau khi đã nhập xong các thông tin cần thiết, ta nhấn Gửi yêu cầu để tạo yêu cầu ghi nhận cọc của khách hàng.

Guiyeucaucoc

Khi đã tạo yêu cầu ghi nhận cọc thành công sẽ có thông báo thành công và yêu cầu cọc vừa mới tạo sẽ chuyển đến vị trí tiếp theo trong quy trình đặt cọc để duyệt.

2. Tạo yêu cầu Tra soát cọc

Đây là chức năng cho phép tạo yêu cầu thay đổi các thông tin của 1 cọc. Sau khi yêu cầu này được duyệt thành công, các thông tin của cọc sẽ thay đổi theo yêu cầu đã tạo.

Để tạo yêu cầu tra soát cọc, ta vào màn hình Danh sách cọc đã nhận

Chonmuccocdanhan

Và chọn Tra soát thông tin cọc trong cột tác vụ.

Chontrasoatcoc

Sau đó dialog Yêu cầu tra soát thông tin cọc sẽ xuất hiện. Trong dialog này sẽ có thông tin của cọc hiện tại và các field cho nhập để thay đổi thông tin của cọc.

Dialogyeucautrasoatcoc

Ta thực hiện các thao tác:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Khi đã nhập xong các thông tin muốn thay đổi, ta nhấn Tiếp tục sẽ chuyển đến dialog Kiểm tra yêu cầu tra soát thông tin cọc.

Dialogyctrasoatcocc

Tại đây ta sẽ xem được những thông tin sẽ thay đổi, nếu muốn thay đổi lại thông tin ta nhấn Quay lại để trở về dialog Yêu cầu tra soát thông tin cọc. Sau khi kiểm tra những thông tin sẽ thay đổi đã đúng yêu cầu, ta nhấn nút Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu tra soát.

Guiyeucau

Sau khi đã gửi yêu cầu thành công, quá trình duyệt yêu cầu tra soát sẽ theo Quy trình chuyển cọc của dự án trong cọc hiện tại khi ta thay đổi thông tin, tương tự như quá trình Duyệt yêu cầu cọc.

Sau khi duyệt thành công, thông tin của cọc sẽ được thay đổi giống như yêu cầu.

Lưu ý: Chỉ có thể chuyển loại cọc từ thiện chí sang thưởng phạt, không thể chyển từ thưởng phạt về thiện chí.

3. Tạo yêu cầu Chuyển cọc

Đây là chức năng cho phép tạo yêu cầu chuyển tiền từ cọc này sang cọc khác đã có sẵn hoặc sang 1 cọc mới. Sau khi yêu cầu này được duyệt thành công, các thông tin về số tiền của các cọc liên quan sẽ thay đổi theo yêu cầu đã tạo.

Để tạo yêu cầu chuyển cọc, ta vào màn hình Danh sách cọc đã nhận

Chonmuccocdanhan

Và chọn Chuyển cọc trong cột tác vụ của cọc muốn chuyển.

Nhanvaochuyencoc

Sau đó dialog Yêu cầu chuyển cọc sẽ xuất hiện, trong dialog này sẽ có thông tin của cọc hiện tại.

Nhanvaodechuyencocmoi

Tại đây ta nhập các thông tin cần thiết:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Dialogchuyencockhinhap

Hoặc nếu như muốn chuyển tiền đến một cọc mới chưa có sẵn, ta sẽ nhấn vào Chuyển cọc mới trong dialog. Tại đây ta nhập:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Khi đã nhập xong các thông tin cần thiết, ta nhấn Tiếp tục sẽ chuyển đến dialog Kiểm tra yêu cầu chuyển cọc để xác nhận các thông tin sẽ thay đổi.

Chuyencocmoidialog

Trong dialog Kiểm tra yêu cầu chuyển cọc nếu muốn thay đổi lại thông tin ta nhấn Quay lại để trở về dialog Yêu cầu chuyển cọc hoặc để gửi yêu cầu ta nhấn Gửi yêu cầu.

Nhanguiyeucau

Sau khi đã gửi yêu cầu thành công, quá trình duyệt yêu cầu sẽ theo Quy trình chuyển cọc của dự án trong cọc gửi đi, tương tự như quá trình Duyệt yêu cầu cọc.

Sau khi duyệt thành công, số tiền trong cọc gửi đi và cọc chuyển đến sẽ thay đổi tương ứng với số tiền đã chuyển, có lưu lại trong lịch sử cọc.

Manhinhkhichuyen

Lưu ý: Sau khi chuyển hết tiền sang cọc khác, cọc sẽ chuyển sang trạng thái “Đã chuyển”.

4. Tạo yêu cầu Thêm tiền cọc

Đây là chức năng cho phép tạo yêu cầu để thêm tiền vào 1 cọc đã có sẵn. Sau khi yêu cầu này được duyệt thành công, các thông tin về số tiền của cọc liên quan sẽ thay đổi theo yêu cầu đã tạo.

Để tạo yêu cầu thêm tiền cọc, ta vào màn hình Danh sách cọc đã nhận

Chonmuccocdanhan

Và chọn Thêm tiền cọc trong cột tác vụ của cọc muốn thêm tiền.

Themtiencoc

Sau đó dialog Yêu cầu thêm tiền cọc sẽ xuất hiện, trong dialog này sẽ có thông tin của cọc hiện tại. Tại đây ta thực hiện:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Khi đã nhập xong các thông tin cần thiết, ta nhấn Gửi yêu cầu.

Dialogguithemtien

Sau khi đã gửi yêu cầu thành công, quá trình duyệt yêu cầu sẽ theo Quy trình thêm tiền cọc của dự án trong cọc được thêm tiển, tương tự như quá trình Duyệt yêu cầu cọc.

Sau khi duyệt thành công, số tiền trong cọc được yêu cầu sẽ thay đổi tương ứng với số tiền đã thêm, có lưu lại trong lịch sử cọc.

Giaodiensaukhithemcoc

5. Tạo yêu cầu Rút cọc

Đây là chức năng cho phép tạo yêu cầu để rút tiền của 1 cọc đã có sẵn. Sau khi yêu cầu này được duyệt thành công, các thông tin về số tiền của cọc liên quan sẽ thay đổi theo yêu cầu đã tạo.

Để tạo yêu cầu rút cọc, ta vào màn hình Danh sách cọc đã nhận

Chonmuccocdanhan

Và chọn Rút cọc trong cột tác vụ của cọc muốn rút tiền.

Nhanvaorutcoc

Sau đó dialog Yêu cầu rút cọc sẽ xuất hiện, trong dialog này sẽ có thông tin của cọc hiện tại. Ta nhập các thông tin như:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Khi đã nhập xong các thông tin cần thiết, ta nhấn Tiếp tục sẽ chuyển đến dialog Kiểm tra yêu cầu rút cọc để xác nhận các thông tin.

Nhantieptucderutcoc

Nếu muốn thay đổi lại thông tin ta nhấn Quay lại để trở về dialog Yêu cầu rút cọc, để gửi yêu cầu tra soát ta nhấn Gửi yêu cầu.

Nhanguirutcoc

Sau khi đã gửi yêu cầu thành công, quá trình duyệt yêu cầu sẽ theo Quy trình rút cọc của dự án trong cọc được rút, tương tự như quá trình Duyệt yêu cầu cọc.

Sau khi duyệt thành công, số tiền trong cọc được yêu cầu rút sẽ thay đổi tương ứng với số tiền đã rút, có lưu lại thông tin trong lịch sử cọc.

Manhinhsaukhiruttien

Lưu ý: Sau khi rút hết tiền, cọc sẽ chuyển sang trạng thái “Đã rút”.

6. Tạo yêu cầu Treo/Hủy treo cọc

Treo cọc là 1 trạng thái đặc biệt của cọc. Nếu như cọc đã hết hiệu lực (tức là đã hết hạn) sẽ vĩnh viễn không thể Tra soát thông tin, Chuyển cọc, Thêm tiền hoặc Rút cọc thì cọc ở trạng thái treo cũng như vậy. Nhưng có điểm khác là cọc bị treo vẫn còn thời hạn và sẽ có thể thao tác trở lại bình thường ngay sau khi huỷ trạng thái treo.

6a. Treo Cọc

Để tạo yêu cầu treo cọc, ta vào màn hình Danh sách cọc đã nhận

Chonmuccocdanhan

Và chọn Treo cọc trong cột tác vụ của cọc muốn treo.

Chontreococ

Sau đó dialog Yêu cầu treo cọc sẽ xuất hiện, trong dialog này sẽ có thông tin của cọc hiện tại. Ta nhập thông tin:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Khi đã nhập xong các thông tin cần thiết, ta nhấn Gửi yêu cầu để tạo yêu cầu treo cọc.

Nhanguitreococ

Sau khi đã gửi yêu cầu thành công, quá trình duyệt yêu cầu sẽ theo Quy trình treo cọc của dự án trong cọc bị yêu cầu treo, tương tự như quá trình Duyệt yêu cầu cọc.

Sau khi duyệt thành công, cọc sẽ thay đổi thay đổi thành trạng thái Treo, có lưu lại trong lịch sử cọc.

Manhinhsaukhitreococ

6b. Hủy treo cọc:

Để tạo yêu cầu treo cọc, ta vào màn hình Danh sách cọc đã nhận

Chonmuccocdanhan

Và chọn Huỷ treo cọc trong cột tác vụ của cọc có trạng thái Treo.

Nhannuthuytreococ

Sau đó dialog Yêu cầu hủy treo cọc sẽ xuất hiện, trong dialog này sẽ có thông tin của cọc hiện tại. Ta nhập thông tin:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Khi đã nhập xong các thông tin cần thiết, ta nhấn Gửi yêu cầu để tạo yêu cầu treo cọc.

Nhanguihuytreococ

Sau khi đã gửi yêu cầu thành công, quá trình duyệt yêu cầu sẽ theo Quy trình hủy treo cọc của dự án trong cọc bị đang bị treo, tương tự như quá trình Duyệt yêu cầu cọc.

Sau khi duyệt thành công, cọc sẽ thay đổi thay đổi thành trạng thái Còn hiệu lực hay Hết hiệu lực tùy theo thời hạn của cọc đã hết hay chưa, có lưu lại trong lịch sử cọc.

Duyệt yêu cầu cọc:

Một yêu cầu cọc cần phải được hoàn thành quá trình xét duyệt theo quy trình để thay đổi các thông tin cần thiết theo yêu cầu của sale hoặc khách hàng. Quá trình này sẽ theo Quy trình duyệt cọc của loại yêu cầu ghi nhận cọc mà ta đã tạo trong một dự án.

Để duyệt yêu cầu cọc, ta nhấn vào nút tác vụ của yêu cầu cọc cần xử lý trong màn hình Danh sách yêu cầu ghi nhận cọc

Nhanxemttyeucaucoc

Hoặc cũng có thể nhấn vào biểu tượng cái chuông thông báo và chọn yêu cầu cần xử lý.

Nhanvaonutthongbao

Sau đó sẽ xuất hiện dialog duyệt cọc. Trong dialog này ta sẽ nhập Ý kiến và thêm chứng từ nếu cần thiết. Nếu muốn duyệt yêu cầu ta sẽ nhấn Xác nhận hoặc nhấn Từ chối nếu muốn từ chối yêu cầu.

Nhanduyetyc

Sau khi xác nhận, yêu cầu ghi nhận cọc sẽ chuyển đến người tiếp theo trong quy trình để được duyệt. Cứ thế cho đến khi người cuối cùng duyệt xong thì yêu cầu ghi nhận cọc đó sẽ kết thúc và trở thành cọc trong màn hình Danh sách cọc.

Nếu như trong quá trình duyệt có 1 vị trí nhấn Từ chối thì yêu cầu ghi nhận cọc đó sẽ quay trở về người tạo ban đầu, tại đó ta có thể nhấn nút Gửi lại yêu cầu nếu muốn resend lại yêu cầu đó. Cũng trong quá trình duyệt, khi đến vị trí nào duyệt sẽ có notify để thông báo cho người dùng biết.

Guilaiyeucau

B. Yêu cầu ghi nhận nộp cọc

Yêu cầu nộp cọc là các yêu cầu đại lý nộp tiền cọc của khách hàng cho chủ đầu tư. Bao gồm:

 1. Đặt cọc.
 2. Tra soát cọc (Thay đổi nội dung cọc).
 3. Chuyển cọc.
 4. Rút cọc.
 5. Thêm tiền cọc
 6. Treo cọc hoặc Hủy treo cọc.

Các bước tạo yêu cầu ghi nhận cọc và quy trình duyệt yêu cầu cọc cũng tương tự như Yêu cầu ghi nhận cọc của khách hàng.

Lưu ý:
- Khi tạo các yêu cầu ghi nhận nộp cọc thì phần thông tin về tiền cọc sẽ được chia làm 2 nguồn là “Tiền cọc từ khách hàng” và “Tiền cọc từ đại lý”, ta chỉ cần nhập 1 trong 2 loại nguồn tiền đó. Nếu tiền cọc nộp cho chủ đầu tư bao gồm tiền của khách hàng và đại lý thì ta sẽ nhập cả hai.

Danh sách cọc

Đây là chức năng cho phép quản lý danh sách tất cả các cọc đã tạo trong hệ thống.

Bao gồm 2 nhóm :

Để xem danh sách cọc, ta nhấn vào tab Danh sách cọc. Và chọn loại nhóm cọc muốn xem:

Menuvaococdanhan

A. Cọc đã nhận

 Trong sách cọc đã nhận ta có thể:

Để lọc danh sách cọc đã nhận, ta nhấn vào nút Hiện bộ lọc

Nhanvaoboloc

Sau đó nhập các tiêu chí để lọc danh sách cọc đã nhận và nhấn nút Lọc để xem kết quả

Nhanlocdanhsach

Sau đó sẽ xuất hiện dialog Lịch sử cọc, tại đây có lưu toàn bộ lịch sử cọc từ khi cọc được tạo đến khi hoàn thành, bao gồm:

Dialoglichsucoc

B. Cọc đã nộp

Tương tự các thao tác trên chúng ta có thể dùng nó để xem thông tin Cọc đã nộp.

Căn hộ

Tab Căn hộ là danh sách tất cả các căn hộ hiện có trong hệ thống.

Bao gồm các Tab :

Để các Tab có trong căn hộ ta nhấn vào nút Căn hộ.

Menuvao

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình danh sách tất cả căn hộ của hệ thống

Cacnutkhac

Ta nhấn vào biểu tượng kính lúp để hiển thị Thanh filter để filter căn hộ theo: Mã căn, Số phòng ngủ, Phòng tắm, Loại căn hộ,..

Nutfilter

Và để hiển thị Thanh bộ lọc , ta nhấn vào Quản lý và chọn Bộ lọc

Nutboloc

Sau khi đã hiển thị Thanh bộ lọc, ta có thể lọc danh sách căn hộ theo: Quỹ căn, Dự án, Khu nhà hoặc Đơn vị tiền tệ

Nhanhienthiloc

Khi nhấn vào Quỹ căn sẽ xuất hiện các option khác để lọc danh sách như:

Lưu ý: Quỹ độc quyền và Quỹ chung chỉ có thể xem thông tin và gửi Yêu cầu khóa căn hộ.

Để xem danh sách các Quỹ căn căn, ta nhấn vào bộ lọc trên menu để vào danh sách căn hộ.

Nutboloc

Sau khi đã hiển thị Thanh bộ lọc chúng ta chọn Quỹ căn mà mình muốn xem.

Chonquycanmuonxem

Quỹ quản lý

Sau khi lọc ra danh sách Qũy quản lý, ta có thể:

Quyql

Chỉnh sửa thông tin

Để chỉnh sửa thông tin căn hộ, ta nhấn vào Mã căn hộ

Nhanvaomacanho

Sau đó sẽ xuất hiện dialog thông tin căn hộ, và ta nhấn nút Sửa trong dialog này.

Nhannutsua

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình để chỉnh sửa thông tin căn hộ, ta chỉnh sửa những thông tin muốn chỉnh sửa và nhấn Lưu.

Manhinhsua

Hoặc nếu như có quá nhiều căn hộ cần chỉnh sửa thông tin, ta sẽ sử dụng chức năng Update.

Nhanupdate

Dialog Chọn tệp tải lên xuất hiện, tại đây ta nhấn Choose file để chọn file excel căn hộ sẽ cập nhật và nhấn Tải lên.

Chonfileupdate

Quá trình Update sẽ mất một khoảng thời gian ngắn tùy vào số lượng căn hộ trong file excel. Sau khi quá trình kết thúc sẽ chuyển đến màn hình Kết quả import để hiển thị số lượng căn hộ đã cập nhật Thành công hoặc Thất bại, tại màn hình này ta nhấn Quay lại sẽ trở về màn hình Danh sách căn hộ.

Để hỗ trợ chức năng import file excel, có 2 option khác.

Cactuychonkhac

Dialoglayid

Ngoài ra nếu chúng ta muốn thêm nhiều căn hộ vào dự án, ta sẽ sử dụng chức năng Import

Themnhieucanho

Dialog Chọn tệp tải lên xuất hiện, tại đây ta nhấn Choose file để chọn file excel căn hộ sẽ cập nhật và nhấn Tải lên.

Chonfileupdate

Sao chép căn hộ

Nếu muốn sao chép thông tin 1 căn hộ đến 1 căn hộ khác, ta chọn căn hộ muốn sao chép thông tin và nhấn Sao chép.

Saochepthongtin

Dialog Chọn căn hộ cần được sao chép xuất hiện, trong dialog này ta chọn:

Dialogsaochep

Sau đó ta nhấn Lưu để sao chép. Khi đã đã thành công sẽ có thông báo và thông tin căn hộ cần được sao chép sẽ thay đổi.

Tác vụ với căn hộ

Để xem các chức năng hộ trợ khác, ta nhấn vào Tác vụ. Khi đó sẽ xuất hiện các option chức năng hỗ trợ khác.

Chucnangkhac

Khóa căn

Khóa căn là chức năng để chuyển trạng thái từ Còn trống sang Đang khóa của 1 căn hộ để cho biết rằng căn hộ này đã có người đặt trước.

Để khóa 1 căn hộ ta phải thực hiện 2 bước:

Yêu cầu khóa căn hộ

Bất kỳ ai cũng có thể gửi yêu cầu khóa căn hộ như: Sale, Sale admin,…

Để yêu cầu khóa căn hộ, ta vào Tab Căn hộ. Màn hình Danh sách căn hộ hiển thị.

Nhanvaotabcanho

Tại danh sách căn hộ ta nhấn vào Mã căn những căn có trạng thái Còn trống.

Nhanmacanho

Dialog thông tin căn hộ sẽ xuất hiện, tại đây sẽ xảy ra 2 trường hợp:

 1. Nếu căn hộ không thuộc quyền quản lý

Dialog thông tin căn hộ sẽ có nút Yêu cầu lock. Ta nhấn vào Yêu cầu lock

Guiyeucaulock

Sau đó sẽ xuất hiện diloag Gửi yêu cầu khóa căn hộ. Trong dialog này ta nhập Ý kiến và nhấn Gửi yêu cầu

Nhapykienvaguiyeucau

Tiếp theo dialog Chọn đại lý gửi yêu cầu hiện ra

Chondaily

Ta chọn đại lý muốn gửi yêu cầu tới và nhấn Gửi yêu cầu, yêu cầu lock căn sẽ chuyển đến đại lý đó và có thông báo cho ta biết gửi yêu cầu thành công. Sau đó chỉ đợi yêu cầu lock căn đó được duyệt.
2. Nếu căn hộ thuộc quyền quản lý.

Ta chỉ cần nhấn vào Yêu cầu lock

Guiyeucaulockthuocquanly

Sau đó sẽ xuất hiện diloag Gửi yêu cầu khóa căn hộ. Trong dialog này ta nhập Ý kiến và nhấn Gửi yêu cầu

Nhapykienvaguiyeucauquanly

Sau khi nhấn Gửi yêu cầu, yêu cầu sẽ gửi đến người duyệt yêu cầu và có thông báo cho ta biết gửi yêu cầu thành công.

Duyệt khóa căn

Khi ngươi dùng gửi yêu cầu khóa 1 căn hộ nào đó, người duyệt yêu cầu phải duyệt yêu cầu để chuyển trạng thái của căn hộ đó thành Đang khóa. Chỉ những chức vụ có trong quy trình xét duyệt khóa căn mới có thể thấy yêu cầu khóa căn và duyệt yêu cầu.

Sau khi đã có yêu cầu lock căn, ta sẽ bắt đầu quá trình duyệt. Quá trình này sẽ theo quy trình xét duyệt Khóa căn mà đại lý đã tạo trong dự án có căn hộ được yêu cầu lock.

Để duyệt yêu cầu khóa căn, ta vào Yêu cầu lock mới trong mục Yêu cầu để xem danh sách yêu cầu khóa căn mới.

Chonyeucaumoilock

Sau đó nhấn vào nút Duyệt yêu cầu của yêu cầu khóa căn sẽ xuất hiện dialog duyệt yêu cầu lock căn.

Nhanvaodeduyetyeucau

Hoặc có thể nhấn vào thông báo trong Notify và chọn yêu cầu muốn duyệt cũng sẽ xuất hiện dialog duyệt yêu cầu lock căn.

Nhanvaothongbaoduyet

Trong dialog duyệt ta sẽ nhập Ý kiến và thêm chứng từ nếu cần thiết. Nếu muốn duyệt yêu cầu ta sẽ nhấn Duyệt hoặc nhấn Từ chối nếu muốn từ chối yêu cầu.

Duyetyclock

Sau khi xác nhận, yêu cầu lock căn hộ sẽ chuyển đến người tiếp theo trong quy trình để được duyệt.

Duyetyclocklancuoi

Cứ thế cho đến khi người cuối cùng duyệt xong thì yêu cầu lock căn đó sẽ hoàn thành và căn hộ được yêu cầu khóa đổi thành trạng thái Đang khóa.

Saukhixacnhanyc

Danh sách yêu cầu khóa căn

Danh sách yêu cầu khóa căn là màn hình quản lý danh sách tất cả các yêu cầu khóa căn bao gồm các yêu cầu đã duyệt và đang chờ duyệt. Tại danh sách yêu cầu khóa căn này có chi tiết của các yêu cầu khóa căn như: Người yêu cầu khóa căn, Mã căn hộ được yêu cầu khóa, người xử lý và lịch sử của quá trình duyệt khóa căn. Tuy nhiên chỉ có trưởng đại lý mới thấy màn hình này để có thể xem và quản lý các yêu cầu.

Để xem Danh sách yêu cầu khóa căn, ta vào Left menu

Menuvaotatcayeucaulock

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình Danh sách yêu cầu khóa căn

Giaodiendsyeucaukhoacan

Tại màn hình này ta nhấn vào nút Chi tiết yêu cầu để xem lịch sử duyệt yêu cầu khóa căn.

Xemchitiet

Dialog Chi tiết duyệt yêu cầu xuất hiện, trong dialog này có chi tiết của yêu cầu khóa căn, lịch sử và ý kiến của những người đã duyệt.

Xemchitietyeucaulock

Khách hàng tiềm năng

Khi có nhu cầu mua sản phẩm trong một dự án nào đó, khách hàng tìm đến JINN để được tư vấn và mua sản phẩm. Sau khi đã biết được nhu cầu của khách hàng và xác định được khách hàng tiềm năng, ta sẽ tạo khách hàng với các thông tin cơ bản. Để có thể phục vụ, chăm sóc khách hàng tốt hơn, ta cần liên hệ và giao khách hàng cho những sale hoặc đại lý cấp dưới có năng lực, chất lượng phục vụ tốt. Để đáp ứng được nhu cầu này, ta có chức năng phân khách hàng cho sale hoặc cho đại lý con.

Phân khách hàng bao gồm các chức năng chính:

Để các chức năng phân khách hàng có thể hoạt động, ta cần phải có các quy trình xét duyệt Xác nhận khách, Phân khách, Giao khách, Hủy giao khách. Nhấn vào đây để xem các bước tạo quy trình xét duyệt

Nhập thông tin khách hàng

Khi khách hàng liên hệ để tìm hiểu thông tin về một sản phẩm nào đó hoặc có nhu cầu mua sản phẩm, ta cần lưu lại thông tin của khách hàng để tư vấn và chăm sóc. Khi đó ta vào mục Khách hàng tiềm năng trong menu và chọn Chưa giao.

Chonchuagiaokh

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình Danh sách cần giao. Tại đây ta nhấn và nút [+] để thêm khách hàng.

Themdskhcangiao

Kh đó sẽ xuất hiện dialog Thêm thông tin khách hàng cần giao để nhập thông tin khách hàng.

Themttkhcangiao

Sau khi đã nhập thông tin cần thiết, ta nhấn nút Thêm để tạo khách hàng

Nhannutdetaokhach

Khi đã nhập thông tin khách hàng thành công thì màn hình Danh sách cần giao sẽ có thêm khách hàng mới.

Khachhangmoi

Sau khi khách hàng đã được tạo. Ở giao diện Danh sách khách hàng cần giao sẽ có biểu tượng để gửi yêu cầu xác nhận đối với khách chưa được xác nhận.

Phanbietgiaokhach

Để có thể phân khách hàng đó ta cần Gửi yêu cầu để xác nhận khách hàng.

Guiyeucauxacnhankhach

Sau đó dialog gửi yêu cầu khách sẽ xuất hiện. Tại đây ta nhấn nút Gửi xác nhận để gửi yêu cầu xác nhận khách hàng.

Guiyeucauxacnhankhachh

Ngoài ra chúng ta còn có thêm tùy chọn khác khi nhấn vào một số nút khác như trên.

Khi ta nhấn vào nút Tất cả, thì tất cả khách hàng cần giao sẽ được chọn.

Chonnuttatca

Sau đó nút giao tất cả khách hàng sẽ được hiển thị. Để giao khách ta nhấn vào nút biểu tượng như trên.

Nutgiaotatcakhachhang

Sau đó dialog gửi yêu cầu khách sẽ xuất hiện.Tại dialog này, ta có thể chọn:

Sau khi chọn đầy đủ thông tin vào dialog, ta nhấn vào nút Gửi yêu cầu.

Guiyeucaugiaotatcaa

Phân khách hàng

Khi đã có khách hàng, ta có thể phân khách hàng cho các nhân viên trong đại lý như:Sale admin, Sale,… hoặc cũng có thể phân khách hàng cho đại lý cấp dưới của đại lý.

Phân khách hàng gồm 2 dạng là phân khách hàng đã có trong hệ thống hoặc phân khách hàng mới tạo.

 1. Phân khách hàng mới tạo:

Ở trang Danh sách khách hàng cần giao ta nhấn vào nút có biểu tượng bàn tay để Giao khách hàng.

Giaokhach

Dialog Yêu cầu giao khách hàng xuất hiện. Tại dialog này, ta có thể chọn:

Sau khi đã chọn người nhận và thời hạn của yêu cầu giao khách, ta nhấn nút Gửi yêu cầu.

Guiyeucau


2. Phân khách hàng đã có trong hệ thống:

Để phân khách hàng mới tạo, ta vào mục Khách hàng tiềm năng trong menu và chọn Đã giao.

Chonmucdagiaoo

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình Danh sách giao khách hàng. Tại đây ta nhấn vào nút có biểu tượng dấu [+] để phân khách hàng.

Taoyeucaugiaokhachhang

Dialog Yêu cầu giao khách hàng xuất hiện. Tại dialog này, ta có thể chọn:

Taoyeucauphankhachh

Sau khi đã chọn những mục cần chọn, ta nhấn nút Gửi yêu cầu.

Guiyeucauphankhach

Sao chép yêu cầu phân khách

Chức năng sao chép yêu cầu phân khách là chức năng sao chép thông tin của 1 yêu cầu giao khách để phân lại khách đó cho 1 đối tượng khác mà không phải lặp lại bước tạo yêu cầu.

Ở trang Danh sách giao khách hàng Để thực hiện chức năng Sao chép yêu cầu Tại ta chọn 1 yêu cầu giao khách muốn sao chép và nhấn vào nút Tác vụ và chọn option Sao chép yêu cầu.

Chonmucsaochepyeucau

Khi đó dialog Yêu cầu giao khách hàng xuất hiện. Trong dialog này có toàn bộ thông tin khách hàng cần giao giống như yêu cầu giao khách đã chọn để sao chép.

Dialogsaochepyeucau

Ta chọn Đối tượng sẽ nhận khách hàng và Thời hạn của yêu cầu giao khách và nhập Ý kiến giao khách. Sau đó ta nhấn nút Gửi yêu cầu.

Nhanguiyeucau

Ngoài ra chúng ta còn có thêm tùy chọn nhanh khác khi nhấn vào một số nút khác như trên.

Để hủy giao tất cả khách của 1 Sale, ta chọn nút Hủy tất cả khách của Sale

Huytatcakhachcuasale

Sau đó dialog Hủy giao khách cho sale xuất hiện, tại đây ta chọn sale muốn hủy và nhập lý do hủy. Sau đó nhấn vào nút để gửi xác nhận hủy.

Guixacnhanhuygiao

Để hủy giao nhiều khách cùng lúc, ta chọn nút Hủy giao nhiều khách

Huygiaokhachcungluc

Sau đó ta chọn khách hàng muốn hủy. Hoặc có thể chọn hủy tất cả khách hàng khi nhấn vào nút Chọn tất cả.

Chontatcahuygiao

Sau khi đã chọn khách hàng cần hủy, ta nhấn vào nút Hủy để xem thông tin hủy.

Nhanxemtthuy

Dialog Hủy giao khách xuất hiện. Tại dialog này, ta nhập lý do hủy khách và nhấn vào nút để gửi xác nhận.

Guixacnhanhuytatca

Để xem danh sách khách hàng đang chờ duyệt ta nhấn vào nút Khách đang chờ duyệt

Nhanvaodschoduyet

Nhận khách hàng

Khi ta là đối tượng được nhận khách hàng, sau khi được đại lý giao khách hàng, ta cần phải duyệt yêu cầu nhận để nhận khách hàng. Để nhận khách hàng, ta vào mục Khách hàng tiềm năng trong menu và chọn Cần duyệt.

Chonmuccanduyet

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình Danh sách cần duyệt. Tại đây ta nhấn và nút có Duyệt yêu cầu để duyệt nhận khách hàng.

Duyetyeucau

Dialog Yêu cầu nhận khách hàng xuất hiện. Tại dialog này, ta nhập ý kiến khi nhận khách.

Guixacnhan

Sau khi đã nhập ý kiến để nhận khách hàng, ta nhấn nút Xác nhận để nhận khách.

Báo cáo chăm sóc khách hàng

Đây là chức năng để sale có thể báo cáo lại việc chăm sóc khách hàng như: Gọi điện thoại, Gửi email hoặc Gặp trực tiếp. Để có thể gửi báo cáo tình trạng chăm sóc khách hàng, ta vào mục Khách hàng tiềm năng trong menu và chọn Đã nhận.

Chondanhan

Sau khi chọn Đã nhận sẽ chuyển đến màn hình Danh sách khách hàng nhận, tại đây có danh sách các khách hàng mà ta đã nhận. Nếu như khách hàng mới nhận sẽ có tình trạng là Mới.

Giaodientongquatt

Khi nhấn vào nút Tác vụ sẽ hiển thị các chức năng con khác như: Gửi báo cáo, Cập nhật thông tin khách hàng,…

Motsochucnangkhacc

Để báo cáo việc chăm sóc khách hàng, ta chọn Gửi báo cáo.

Guibaocaochamsockhach

Sau đó dialog Gửi báo cáo tình trạng khách hàng xuất hiện.

Tại dialog này, ta phải nhập:

Sau khi nhập xong các thông tin, ta nhấn nút Gửi báo cáo.

Guibaocao

Khi đã gửi báo cáo, tình trạng chăm sóc khách hàng trong màn hình Danh sách khách hàng nhận sẽ thay đổi từ Mới thành Đã liên hệ

Thaydoitinhtrangg

Xem lịch sử chăm sóc khách hàng

Để xem cả quá trình chăm sóc khách hàng đã nhận, ta nhấn nút Tác vụ và chọn Xem lịch sử chăm sóc khách hàng.

Xemlichsuchamsockhach

Sau đó dialog Lịch sử chăm sóc khách hàng xuất hiện, tại đây có lưu lại lịch sử quá trình chăm sóc khách hàng đã nhận.

Xemlichsuchamsockhachhangg

Tại đây ta cũng có thể Gửi báo cáo chăm sóc khách hàng. Sau khi điền thông tin cần thiết thì ta nhấn vào nút để Gửi báo cáo chăm sóc khách.

Guibaocaoochamsoc

Chỉnh sửa thông tin khách hàng đã nhận

Để Cập nhật thông tin khách hàng ta chọn khách hàng cần cập nhật thông tin, nhấn vào Tác vụ và chọn Cập nhật thông tin.

Capnhatthongtinkhachhang

Dialog Sửa thông tin khách hàng xuất hiện. Trong dialog này ta có thể:

Suattkhachhang

Sau khi đã thay đổi các thông tin cần thiết, ta nhấn nút Lưu để lưu lại các thay đổi đó.

Luuthaydoiii

Hủy phân khách hàng

Sau khi đã phân khách hàng cho sale admin, sale hoặc đại lý cấp dưới, nếu người nhận khách không chăm sóc khách tốt, ta có thể rút lại khách bằng cách hủy phân khách hàng. Để hủy phân khách hàng, ta vào mục Khách hàng tiềm năng trong menu và chọn Đã giao.

Chondagiao

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình Danh sách giao khách hàng.

Danhsachgiaokhach

Tại đây ta nhấn vào nút Tác vụ và chọn Hủy giao khách.

Nhannuthuygiao

Dialog Hủy giao khách hàng xuất hiện. Tại dialog này, ta nhập lý do hủy giao khách và nhấn nút để gửi yêu cầu.

Nhannuthuyyeucau

Lưu ý: Khi hủy giao khách cho đại lý cấp dưới thì phải duyệt yêu cầu theo quy trình hủy giao. Nếu hủy giao khách cho nhân viên trong đại lý thì sẽ rút lại khách hàng ngay lập tức.

Duyệt các yêu cầu phân khách

Tất cả các yêu cầu liên quan đến phân khách hàng nằm ngoài đại lý như: Phân khách, Nhận khách, Hủy giao khách đều cần duyệt theo quy trình xét duyệt đã tạo. Tất cả các yêu cầu này nằm trong màn hình danh sách yêu cầu Cần duyệt.

Để vào màn hình danh sách yêu cầu Cần duyệt, ta vào Khách hàng tiềm năng và chọn Cần duyệt

Choncanduyet

Tại màn hình danh sách yêu cầu Cần duyệt có các mục như:

Giaodienduyetkhach

Ta nhấn vào loại yêu cầu cần xử lý

Chonloaiyeucauu

Sau đó sẽ chuyển đến danh sách các yêu cầu cần duyệt

Dsyeucauduyet

Ta chọn yêu cầu muốn duyệt và nhấn nút Duyệt yêu cầu trong cột tác vụ. Dialog duyệt yêu cầu sẽ xuất hiện.

Giaodiencanduyett

Ta nhập ý kiến và nhấn nút Xác nhận để duyệt yêu cầu

Guiyeucau

Đối với Sale muốn nhận khách hoặc không muốn nhận khách thì ta có thể sử dụng nút Sẵn sàng nhận khách trên màn hình.

Nutsansangnhankhach

Voucher

Đây là chức năng dùng để tạo và quản lý danh sách voucher, bao gồm voucher,các loại voucher và các quyền lợi của voucher.

Để vào Voucher ta nhấn vào nút Voucher có trên màn hình

Menuvoucher

Sẽ hiển thị các mục khác như:

Lưu ý: Để tạo được voucher ta cần phải tạo Loại voucher và Quyền lợi trước.

Quyền lợi

Đây là chức năng tạo các quyền lợi của voucher.

Để tạo Quyền lợi ta chọn tab Quyền lợi để chuyển đến màn hình Danh sách quyền lợi.

Vaoquyenloi

Tại đây ta nhấn vào nút Thêm để tạo quyền lợi mới.

Nhannutthemquyenloi

Sau đó sẽ hiển thị giao diện Thêm quyền lợi

Gaiodienthemquyenloi

Ta nhập Tên quyền lợiMô tả muốn áp dụng. Và sau đó nhấn vào nút Lưu để lưu

Luuquyenloi

Sau khi tạo quyền lợi thành công sẽ chuyển về màn hình Danh sách quyền lợi.

Manhinhsaukhiluu

Ta có thể Chỉnh sửa quyền lợi hoặc xóa quyền lợi ở mục Tác vụ

Tacvukhac

Loại voucher

Để tạo Loại voucher ta chọn tab Loại voucher để chuyển đến màn hình Danh sách loại voucher.

Menuvaoloaivoucher

Ta nhấn Thêm để mở ra dialog Thêm loại voucher.

Themvoucher

Ta nhập Tên loại voucher Địa điểmMô tả muốn áp dụng

Dienthongtinthemvoucher

Sau đó nhấn Lưu để tạo quyền lợi. Sau khi tạo quyền lợi thành công sẽ chuyển về màn hình Danh sách quyền lợi.

Luuhongtinthanhcong

Voucher

Sau khi đã tạo Loại voucherQuyền lợi, ta bắt đầu tạo Voucher. Ta vào Tab Voucher và chọn mục Voucher và nhấn Thêm.

Nhanthemvoucher

Sau đó dialog Thêm voucher mới xuất hiện, tại đây ta nhập:

[*]: Bắt buộc phải nhập.

Dialogthemvoucher

Khi đã nhập xong thông tin, ta nhấn Lưu để tạo Voucher. Sau khi tạo thành công, trong danh sách Voucher sẽ có Voucher vừa mới tạo.

Themmoivc

Đại lý cha / Đại lý con

Đại lý con

Đại lý con là những đại lý cấp dưới trực tiếp được ta phân phối sản phẩm trong một dự án cụ thể nào đó. Để xem danh sách đại lý con, ta nhấn vào tab Đại lý sau đó chọn mục Danh sách đại lý để chuyển đến màn hình danh sách đại lý.

Menuvao

Sau đó màn hình danh sách đại lý sẽ hiện ra. Để xem danh sách đại lý con ta vào bộ lọc và chọn Đại lý con.

Chondailycon

Tại đây nếu muốn thêm đại lý con, ta nhấn vào nút Thêm.

Themdlcon

Sẽ xuất hiện dialog Thêm đại lý mới, trong dialog này ta chọn Đại lý muốn làm đại lý cấp dưới cấp dưới và Dự án.

Dialogthemdl

Sau đó ta nhấn Lưu để gửi yêu cầu đến đại lý con, khi gửi thành công sẽ có thông báo (Đại lý được gửi yêu cầu phải chấp nhận thì mới trở thành đại lý con).

Guiyeucauxacnhan

Sau khi đại lý con chấp nhận yêu cầu thì sẽ có trong danh sách đại lý con.

Nuttacvu

Ngoài ra ta cũng có thể xuất ra Báo cáo lịch sử giao dịch của đại lý con.

Phân độc quyền cho đại lý

Để phân phối độc quyền căn hộ cho đại lý con, ta chọn Phân độc quyền cho đại lý trong Tác vụ.

Phandocquyen

Sau đó xuất hiện dialog Chuyển quyền căn hộ, ta chọn:

Lưu ý:

Dialogphandocquyen

Sau khi nhập xong ta nhấn Lưu để phân độc quyền căn hộ cho đại lý con.

Dialogphanquyen

Các căn hộ được phân độc quyền sẽ có trong Danh sách độc quyền của đại lý đó. Để xem danh sách căn hộ độc quyền của đại lý con ta nhấn vào Danh sách độc quyền.

Nhanxemdsdocquyen

Tại màn hình danh sách độc quyền, ta có thể hủy phân độc quyền các căn hộ đã giao cho đại lý con.

Huyphandocquyen

Đại lý cha

Đại lý cha là những đại lý cấp trên phân phối sản phẩm trực tiếp cho chúng ta.

Để xem danh sách đại lý cha, ta nhấn vào tab Đại lý sau đó chọn mục Danh sách đại lý để chuyển đến màn hình danh sách đại lý.

Menuvao

Sau đó màn hình danh sách đại lý sẽ hiện ra. Để xem danh sách đại lý cha ta vào bộ lọc và chọn Đại lý cha.

Nhandailycha

Hoặc khi có một đại lý nào đó gửi yêu cầu làm đại lý con đến sẽ có notify.

Thongbao

Khi nhấn vào notify cũng sẽ chuyển đến màn hình danh sách đại lý cha. Tại đây có các chức năng như:

Nuttacvu

Khi nhấn vào Chấp nhận yêu cầu sẽ mở ra dialog Thêm đại lý để xác nhận. Ta nhấn để trở thành đại lý cấp dưới trong dự án được yêu cầu.

Dialogaccept

Nếu không đồng ý, ta nhấn Từ chối yêu cầu và chọn trong dialog Xóa đại lý. Tương tự như vậy nếu đang là đại lý cấp dưới ta cũng có thể hủy quan hệ với đại lý cha.

Dialogdeny

Ngoài ra ta cũng có thể xuất ra Báo cáo lịch sử giao dịch của đại lý cha.

Tạo file báo cáo lịch sử giao dịch.

Nếu muốn export file excel lịch sử giao dịch trong dự án của đại lý con (hoặc đại lý cha), ta chọn Tạo file Excel.

Vaoexcel

Dialog Tạo file excel xuất hiện, tại đây ta nhấn để tải về file excel lịch sử giao dịch. Ngoài ra ta cũng có thể:

Dialogexport

Nhân viên

Đây là chức năng quản lý nhân viên của công ty dựa theo chức vụ.

Các chức vụ của nhân viên bao gồm:

Để xem danh sách các nhân viên công ty, ta mở Menu Đại lý. Tại đây ta chọn mục Sale. Menuvao

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình danh sách Sale. Danhsachsale

1. Thêm nhân viên

Đây là chức năng cho phép tạo tài khoản nhân viên mới.

Để tạo thêm nhân viên mới, ta có 2 cách:

Để thêm từng nhân viên thủ công, ta chọn chức vụ muốn thêm nhân viên và nhấn vào nút Thêm. Cactuychon

Sau đó sẽ chuyển đến màn hình Thêm nhân viên mới, tại đây ta nhập:

Nhapcacthongtin

Lưu ý:
- Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự và Xác nhận mật khẩu phải giống với mật khẩu.
- (*) là bắt buộc phải nhập

Sau khi đã nhập thông tin cần thiết, ta nhấn nút Tạo mới.

Saukhinhapthongtin

Khi đã tạo thành công sẽ hiện thị nhân viên mới vừa tạo trong danh sách, ta có thể phân quyền dự án, chỉnh sửa hoặc xóa nhân viên.

Cacnutkhac

Hoặc nếu muốn thêm nhiều nhân viên bằng cách import file excel, ta nhấn Thêm từ excel sẽ xuất hiện dialog Thêm từ excel.

Dialogimport

Sau khi đã chuẩn bị file excel, ta nhấn Choose file để chọn file import vừa tạo để sử dụng và nhấn Thêm.

Dialogimportsauchonfile

Quá trình import kết thúc sẽ trả về kết quả để ta biết.

Dialogketqua

Lưu ý: Khi ta import 1 file excel thì tất cả những trường hợp thành công sẽ trở về nhân viên tương ứng: nếu trong file excel có các nhân viên chức vụ như trưởng dự án thì sẽ có trong danh sách trưởng dự án, sale admin sẽ có trong danh sách sale admin.

2. Phân quyền dự án cho nhân viên

Khi nhân viên vừa được tạo, để nhân viên có thể làm việc với hệ thống thì ta cần phân quyền để chỉ định nhân viên có thể làm việc với dự án nào (Ngoại trừ chức vụ kế toán không cần phải phân quyền). Để phân quyền cho dự án, ta chọn Phân quyền trong cột Tác vụ.

Phanquyennv

Trong dialog Dự án vừa hiện ra, ta chọn các dự án muốn phân quyền cho nhân viên và nhấn Lưu.

Luuphanquyen

Như vậy nhân viên đã có quyền làm việc trên dự án mà ta đã chỉ định.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. Chính sách & Quy định chung (Bao gồm các điều kiện hạn chế, tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình, quy định… nếu có)

  a. Chấp nhận các Điều kiện sử dụng

  Khi sử dụng website Jinn.vn, Khách hàng đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản các điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết các sửa đổi mới nhất, Khách hàng vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Điều kiện sử dụng. Jinn.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt bất kỳ các nội dung của Điều kiện sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Khách hàng đã chấp nhận các thay đổi đó.

  b. Hướng dẫn sử dụng website

  Khi sử dụng website của chúng tôi, Khách hàng đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
  Chúng tôi sẽ cung cấp một tài khoản (Account) sử dụng để Khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ trên website Jinn.vn trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.
  Quý khách hàng sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, Khách hàng phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.
  Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của khách mà không cần báo trước.
  Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

  c. Ý kiến khách hàng

  Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của Khách hàng đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  d. Quy định chung

  Không được đăng ký tài khoản và khai báo những thông tin giả mạo gây hiểu nhầm với những thành viên khác, nick trùng tên với tên của các chính trị gia,…
  Không được phép đăng tin liên quan đến các vấn đề Pháp luật Việt Nam không cho phép.
  Không được đăng những bài viết, thông tin có nội dung vi phạm pháp luật, đả kích, bôi nhọ, chỉ trích hay bàn luận về chính trị, tôn giáo, phản động, kỳ thị văn hóa, dân tộc, cũng như vi phạm khác liên quan đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
  Không được xâm phạm quyền lợi, uy tín, đời tư các cá nhân khác hay thành viên khác, không được dùng ngôn từ tục tĩu, thóa mạ thông tin tham gia.
  Không được lợi dụng website để tuyên truyền, đề xướng, lôi kéo với những nội dung không lành mạnh.
  Phải dùng ngôn từ trong sáng, rõ ràng, đúng chính tả, nghiêm cấm mọi hình thức viết nhịu, viết tắt theo hình thức chat, ngôn ngữ tối nghĩa.

  e. Thương hiệu và bản quyền

  Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

  f. Quyền pháp lý

  Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ được giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

 2. Quy định và hình thức thanh toán

  Việc thanh toán đơn hàng giữa người bán, người mua do hai bên tự trao đổi, thỏa thuận. Jinn.vn không tham gia quá trình cũng như nội dung thỏa thuận mua bán giữa hai bên.
  Jinn.vn khuyến khích người mua và người bán thực hiện thanh toán sau giao dịch qua các hình thức đảm bảo như chuyển khoản, và phải có hóa đơn chứng từ làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu có sau giao dịch.

 3. Chính sách vận chuyển /giao nhận/cài đặt

  Các giao dịch vận chuyển hàng hóa, sản phẩm do người mua, người bán chủ động thỏa thuận và quyết định thời gian, địa điểm, cách thức giao dịch.

 4. Chính sách bảo hành/bảo trì (nhóm hàng hóa/dịch vụ có bảo hành)

  Người đứng tên đăng kí tài khoản (Khách hàng) sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mình đăng tải. Ban quản lý website kiểm soát về tính xác thực và trung thực của nội dung do Khách hàng đăng lên cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực hiện giao dịch giữa chủ đầu tư và người mua bất động sản. Ban quản lý Jinn.vn luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất để thông tin đến khách hàng.
  Bảo hành/bảo trì sản phẩm sau giao dịch do người mua và người bán tự thỏa thuận. Chúng tôi khuyến khích người bán bên có các hình thức bảo hành quy chuẩn, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

 5. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Với đặc tính của thị trường bất động sản rất phong phú, đa dạng, chúng tôi luôn cố gắng giữ cho những thông tin trang Jinn.vn hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Jinn.vn yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi bắt buộc.
  Jinn.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho bên thứ ba nào khác.
  Khi bạn liên hệ đăng kí dịch vụ, thông tin cá nhân mà Jinn.vn thu thập bao gồm:
  - Họ và tên
  - Địa chỉ
  - Điện thoại
  - Email
  Tất cả các thông tin lưu trữ này được chúng tôi bảo vệ chặt chẽ bằng tiêu chuẩn an ninh thông tin cấp cao.

  b. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Jinn.vn sử dụng trong nội bộ và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
  - Hỗ trợ khách hàng.
  - Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.
  - Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
  - Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiên sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
  - Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng.
  - Sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản Khách hàng: xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.
  Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, Jinn.vn sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để dùng vào mục đích quảng cáo.

  c. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

  Các thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu Khách hàng đưa ra.
  Jinn.vn chỉ xóa dữ liệu này nếu Khách hàng có yêu cầu, Khách hàng yêu cầu gửi email về info@Jinn.vn.

  d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Jinn.
  Địa chỉ: 135/1/58 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: (028) 71 060 789
  Email: info@Jinn.vn

  e. Phương tiện va công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  Khách hàng được cung cấp một tài khoản bao gồm User và Password để truy cập Jinn.vn. Sau khi đăng nhập, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ/tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.
  Jinn.vn thu thập thông tin Khách hàng thông qua tài khoản đăng nhập website, qua email của chúng tôi: info@Jinn.vn hoặc số điện thoại liên hệ về dịch vụ gọi về (028) 71 060 789.

  f. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

  Tại Jinn.vn, việc bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi được bảo mật. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.
  Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:
  - Truy cập, sử dụng website;
  - Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
  - Đặt mua và sử dụng dịch vụ của website;
  - Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
  - Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;
  - Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
  - Đơn vị tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website chỉ sau khi Khách hàng đã đăng ký tài khoản, tức đã được sự đồng ý trước của Khách hàng.